Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.04.2011, HR-2011-00863-U, (sak nr. 2011/642), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen