Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.10.2011, HR-2011-01971-U, (sak nr. 2011/1355), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Gjermund Viland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen