Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2011, HR-2011-02361-U, (sak nr. 2011/1920), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen