Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte en anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2011, HR-2011-00632-U, (sak nr. 2011/311), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen