Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte en anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.12.2011, HR-2011-02261-U, (sak nr. 2011/1700), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen