Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.06.2011, HR-2011-01216-U, (sak nr. 2011/748), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen