Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om å sette til side lagrettens frifinnende kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2011, HR-2011-02206-U, (sak nr. 2011/1716), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen