Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.06.2011, HR-2011-01242-U, (sak nr. 2011/837), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen