Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om delvis å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.10.2011, HR-2011-01886-U, (sak nr. 2011/1506), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jørgen Mowinckel) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen