Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.05.2011, HR-2011-00949-U, (sak nr. 2011/625), straffesak, anke over beslutning

A mto Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen