Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av straffeanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2011, HR-2011-01250-U, (sak nr. 2011/887), straffesk, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Møse, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen