Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av straffeanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.10.2011, HR-2011-01894-U, (sak nr. 2011/1526), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Ole Klanderud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerne: Gjølstad, Skoghøy, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen