Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å overføre sak til sideordnet domstol

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.09.2011, HR-2011-01825-U, (sak nr. 2011/1413), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen