Saken gjelder anke over lagmannsrettens dom om grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 01.02.2011, HR-2011-00234-U, (sak nr. 2010/2077), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen