Saken gjelder anke over lagmannsrettens domfellelse for overtredelse av lakse- og innlandsfiskeloven

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19.08.2011, HR-2011-01576-U, (sak nr. 2011/1272), straffesak, anke over dom

A (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Matheson, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen