Saken gjelder anke over lagmannsrettens kjennelse hvor anke over tingrettens kjennelse om ikke å ilegge besøksforbud ble forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2011, HR-2011-01706-U, (sak nr. 2011/1486), straffesak, anke over kjennelse

A mot B

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen