Saken gjelder anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fortsastt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2011, HR-2011-02291-U, (sak nr. 2011/2016), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bård Syrstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen