Saken gjelder anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke fordi tingrettens dom var vedtatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.12.2011, HR-2011-02287-U, (sak nr. 2011/1905), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Rune Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen