Saken gjelder anke over lagmannsrettens kjennelse om heving av straffesak for så vidt gjelder sivilt krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2011, HR-2011-01781-U, (sak nr. 2011/1417), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot B KF (advokat Ingebjørg Tønnessen)

Dommere: Falkanger, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen