Saken gjelder anke over lagmannsrettens kjennelse om varetekt etter straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.10.2011, HR-2011-01951-U, (sak nr. 2011/1683), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tollef Skobba) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen