Saken gjelder anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for seksuelle overgrep

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12.08.2011, HR-2011-01540-U, (sak nr. 2011/1243), straffesak, anke over dom

A (advokat Erik Lea) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matningsdal, Utgård

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen