Saken gjelder anke over lagmannsrettens straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.09.2011, HR-2011-01778-U, (sak nr. 2011/1397), straffesak, anke over dom

A (advokat Espen Wangberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Normann, Bull

Les hele avgjørelsen

Til toppen