Saken gjelder anke til Høyesterett i sak om legemsfornærmelse med skadefølge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.11.2011, HR-2011-02033-U, (sak nr. 2011/1611), straffesak, anke over dom

A (advokat Pål A. Eide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen