Saken gjelder anke til Høyesterett over lagmannnsrettens domfellelse for forsøk på simpelt ran

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.09.2011, HR-2011-01780-U, (sak nr. 2011/1423), straffesak, anke over dom

A (advokat Eitya Rehman) mot Den offentlige påtalemyndighet

B (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen