Saken gjelder ankeutvalgets stillingtagen til om partene har utvidet saken gjennom å fremsette et nytt faktisk grunnlag og et nytt krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2011, HR-2011-02214-U, (sak nr. 2011/1148), sivil sak, anke over dom

Sameiet Balders gate 24/26 (advokat Fredrik Edvardsen) mot Elisabeth Montelius (advokat borgar Høgetveit Berg)

Dommere: Utgård, Tønder, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen