Saken gjelder avgjørelse om ikke å tillate vitneførsel under muntlig forhandling til behandling av anke over kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2011, HR-2011-02215-U, (sak nr. 2011/1892), straffesak, anke over beslutning

Dommere: Skoghøy, Tønder, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen