Saken gjelder begjæring fra siktedes mor om å få oppnevnt bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107a tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.09.2011, HR-2011-01849-U, (sak nr. 2011/1547), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ragnhild Torgersen)

Dommere: Gjølstad, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen