Saken gjelder begjæring om omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23.09.2011

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.10.2011, HR-2011-01962-U, (sak nr. 2011/1581), straffesak, begjæring om omgjøring

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen