Saken gjelder begjæring om omgjøring av kjennelse avsagt av Høyesteretts ankeutvalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.11.2011, HR-2011-02150-U, (sak nr. 2011/1867), straffesak, begjæring om omgjøring

A (advokat Jorun E. Seegaard Dahlberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen