Saken gjelder begjæring om oppnevning av bistandsadvokat - terrorsaken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.10.2011, HR-2011-01968-U, (sak nr. 2011/1676), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Eyvind Mossige)

Dommere: Gjølstad, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen