Saken gjelder begjæring om oppnevning av bistandsadvokat - terrorsaken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.10.2011, HR-2011-01980-U, (sak nr. 2011/1690), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Gjølstad, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen