Saken gjelder beslag etter straffeprosessloven § 203

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.03.2011, HR-2011-00584-U, (sak nr. 2011/464), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen