Saken gjelder bl.a. anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse etter strpl. § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.10.2011, HR-2011-01981-U, (sak nr. 2011/1488), straffesak, anke over beslutning og kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen