Saken gjelder foretaksstraff for overtredelse av straffeloven § 151

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2011-00925-U, (sak nr. 2011/595), straffesak, anke over dom

A AS (advokat Erling Marelius Erstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen