Saken gjelder krav om dekning av utgifter til juridisk bistand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.03.2011, HR-2011-00924-F, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommer: Gjølstad

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen