Saken gjelder midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2011-00449-U, (sak nr. 2011/339), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Halldis Winje) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Møse, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen