Saken gjelder midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.10.2011, HR-2011-01984-U, (sak nr. 2011/1680), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen