Saken gjelder midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2011, HR-2011-02389-U, (sak nr. 2011/2073), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Skjalg Røhne Halvorsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Indreberg, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen