Saken gjelder ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning av en beslutning av Høyesteretts ankeutvalg i 2008

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.10.2011, HR-2011-01969-U, (sak nr. 2011/1026), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen