Saken gjelder ny behandling av kjæremål over lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse etter gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.01.2011, HR-2011-00042-U, (sak nr. 2010/1897), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen