Saken gjelder ny behandling av kjæremål over lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse etter gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.12.2011, HR-2011-02316-U, (sak nr. 2011/1901), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet)

Dommere: Stabel, Indreberg, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen