Saken gjelder ny behandling av straffesak i Høyesterett etter gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2011-00434-U (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom

Dommere: Matningsdal, Møse, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen