Saken gjelder spørsmål om avvisning av påtalemyndighetens anke på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.12.2011, HR-2011-02307-U, (sak nr. 2011/1873), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Øyvind Gaute Berg)

Dommere: Indreberg, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen