Saken gjelder spørsmål om et rettsmøte vedrørende fortsatt varetektsfengsling av siktede kan avholdes som fjernmøte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.11.2011, HR-2011-02102-U, (sak nr. 2011/1837), straffesak, anke over kjennelse

Anders Behring Breivik (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet)

Dommere: Tønder, Endresen, Noer

Saken gjelder spørsmål om et rettsmøte vedrørende fortsatt varetektsfengsling av siktede kan avholdes som fjernmøte, slik at siktede deltar i rettsmøtet ved hjelp av videokonferanseteknikk og forklarer seg fra fengselet, jf. strpl. § 185 tredje ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen