Saken gjelder spørsmål om et vitne i en straffesak skal gis rett til å følge forhandlingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2011, HR-2011-00628-U, (sak nr. 2011/519), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Bendik Falch-Koslung) og B (advokat Knut Lindboe)

Dommere: Skoghøy, Stabel, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen