Saken gjelder spørsmål om fremleggelse av bevis i straffesak som skal behandles av Høyesterett i avdeling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.12.2011, HR-2011-02379-U, (sak nr. 2011/1138), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Torbjørn Kolås) og

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad)

 

Dommere: Matningsdal, Tønder, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen