Saken gjelder spørsmål om mangelfull kontradiksjon i sak om beslag etter straffeprosessl. § 203

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.12.2011, HR-2011-02254-U, (sak nr. 2011/1935), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen