Saken gjelder varetektsfengsling begrunnet i fare for unndragelse fra hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.11.2011, HR-2011-02045-U, (sak nr. 2011/1778), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Andre Kvakkestad)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen