Saken gjelder videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2011, HR-2011-00141-U, (sak nr. 2011/100), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Brynjulf Risnes)

 

Dommere: Tjomsland, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen