Saken gjelder videre anke over kjennelse om fortsatt fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.12.2011, HR-2011-02276-U, (sak nr. 2011/1997), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff, B (advokat Are Bohne), C (advokat Sigurd J. Klomsæt) og D (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen